• alt text

Termes

De conformitat amb lo establert a la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de Desembre , de Protecció de Dades de carácter personal, acepto la inclusió de les meves dades en un fitxer de qui és titular CARNS DOLORS i els mateixos siguin utilitzats per a informació comercial i la tramesa de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.
Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercir en el domicili de CARNSDOLORS, al C. Indústria, 1, o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic: carnsdolors@carnsdolors.com.

Vostè acepta que ha llegit i que hi és conforme amb la clàusula anterior en enviar qualsevol informació o dades personals a CARNS DOLORS